Teollisuuden putkistosuunnittelu

Teollisuuden putkistosuunnittelua 3D-ohjelmilla

- Solidworks

- Ecepipe (Microstation V8i SS3)

- PDMS osaaminen

Teollista suunnittelua vuodesta 1979

Teräsrakenne-suunnittelu

Teräsrakennesuunnittelua 3D-ohjelmilla

- Solidworks

- Microstation V8i SS3

- Autocad

Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkasuunnittelua 3D-ohjelmilla

- Solidworks

- Microstation V8i SS3

Paineastia
suunnittelu

Paineastiasuunnittelu EN-13445 standardin ja PED- painelaitedirektiivin mukaan

 

Luujuustarkastelu

Lujuustarkastelua simuloimalla tilanne Solidworks ohjelmistolla

Termeca:lla Eurocode 3 teräsrakenne laskenta

IRL-suunnittelu Oy

Taka-Lyötyn katu 4 | 90140 Oulu | +358 (0)20 743 9700 | etunimi.sukunimi(a)irl-suunnittelu.fi